HÅLLBARHET

Hållbarhet som ledstjärna

20190521_DJI_0470
20190521_DJI_0470
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Med hållbarhet som ledstjärna

Granö Beckasin är idag en välrenommerad Eco-premiumdestination med
KRAV-märkt restaurang, konferensanläggning i form av ett återbrukat glashus,
ekohotell och uthyrningsstugor vid Umeälvens strand.
Ett besöksmål som lockar människor från hela världen och med ett rikt utbud av
natur- och kulturupplevelser.

Granö Beckasin är lika mycket en idé som en plats.
En idé om att bygga hållbart genom att ta tillvara det som finns på platsen.
En naturdestination vid Umeälven som lockar människor från hela världen.

Att vända en utveckling

”I ett hållbart samhälle finns alla funktioner
så att människor kan bo, arbeta och leva här.
Därför var det så viktigt att rädda skolan”.

Allt började 2005 med att skolan i Granö skulle läggas ner.
Det hade politikerna bestämt. Men en handfull boende i byn kunde inte
acceptera beslutet. De hade alla barn som gick i skolan eller barn som
skulle börja där. De satte sig ner och började prata igenom saken och
var överens; utan skolan skulle byn dö på sikt. De måste komma på
något sätt att rädda skolan och därmed byn och den omgivande bygden.

Annika Rydman, vd och en av grundarna av Granö Beckasin, bestämde sig
tillsammans med en grupp bybor för att rädda kvar skolan i byn. När de var
gjort gick de vidare och funderade på vad de långsiktigt kunde göra för att
skapa en hållbar utveckling för Granö.

Första steget var att byborna bjöd hem politiker från alla partier, en och
en, och satte sig ner och diskuterade hur de kunde hitta lösningar. De
anställda i skolan var med och diskuterade, alla hjälpte till. De kom fram
till att en åldersintegrerad skola för årskurserna 1 – 3 kunde vara
lösningen. Att de minsta barnen fick gå kvar i byskolan var viktigt. Från
årskurs 4 och fick barnen åka till grannbyn några mil bort – det var en
hållbar kompromiss. Och politikerna gick med på förslaget.
Skolan var räddad!

barnen är vår framtid  
Barn är hopp och framtid. Därför var det viktigt att rädda skolan.

Att bygga vidare på det som finns

”Det som började med en campingplats har blivit till
ett besöksmål för människor från hela världen”.

När skolan var räddad var det dags att gå vidare och skapa en hållbar
framtid för byn och bygden. Men var skulle de börja? Byn hade alltid haft en
liten camping nere vi älven och dit brukade komma det komma en del turister
på sommaren, kanske kunde det vara något att utveckla?

Byborna insåg snart att de inte alls räckte till, de ville göra något mer och
inte bara hyra ut en bit mark för ett tält eller en husvagn. De ville hitta något
unikt – något de var ensamma om. De gjorde en omvärldsanalys, genomförde
studieresor och såg möjligheterna växa fram. De bestämde sig för att skapa
ett besöksmål av högsta klass; en eco-premiumdestination. Något som kunde
locka människor från hela världen. Man bildade ett aktiebolag 2008 och fick
med sig en stark lokal finansiär som var beredd att satsa på idén. De köpte in
campingen och började sätta sina planer i verket.

Campingplats i västerbotten
Köp av campingen vid den lilla badplatsen vid Umeälven
blev första steget i att utveckla Granö Beckasin.

Självklart ska vi ha ett fågelmuseum

”Jan-Eriks stora intresse för naturen
och fågellivet är en stor inspirationskälla
för oss när vi bygger vidare på Granö Beckasin.”

Konservator Jan-Erik Sjöblom var en man som bott i Granö i decennier
och vars stora intresse var fåglar. Han tillbringade den mesta tiden i skog
och mark och studerade hur fåglarna levde och deras beteende för att
sedan kunna bevara dem på ett så naturtroget sätt. Han ville aldrig skjuta,
fånga eller döda en fågel, utan han tog vara på dem som redan dött.
Människorna i byn kände till Jan-Eriks verksamhet och när någon
hittade en död fågel, gick de med den till honom.

Jan-Erik hade bestämt att den dagen han gick bort, skulle hans samling
tillfalla kommunen. Gruppen bakom Granö Beckasin föreslog att de skulle
bygga ett fågelmuséum, något som både Jan-Erik och kommunen tyckte
var en bra idé. Men finanskraschen 2008-2009 satte stopp för
finansieringen tills vidare. Idag finns fågelsamlingen i säkert förvar i väntan
på ett nytt tillfälle att bygga museet. Men Jan-Eriks stora intresse för
fåglarna har inspirerat till flera andra projekt. Och hans
favoritfågel – Enkelbeckasinen, har fått ge namn till hela den nya
verksamheten; Granö Beckasin.

Jan-Erik

I byn bodde Jan-Erik Sjöblom vars livsverk var att studera fåglar och fågelliv.
Hans unika samling fåglar är omhändertagen för att på sikt skapa ett
fågelmuseum.

Granö Beckasin tar form

En idé som växte fram under arbetet med att skapa ett fågelmuseum, var
att bygga ett exklusivt och ekologiskt boende uppe i trädkronorna
– fågelnästen. Den lilla höjden vid älvens strand var perfekt – här byggdes
sex specialanpassade hotellrum uppe i trädkronorna med utsikt över
dalgången och de omgivande skogarna.

Campingplatsen vid älven utvecklades steg för steg med ekohotell,
renoverade hyrstugor, vedeldad bastu, KRAV-restaurang och en rad
naturupplevelser aktiviteter knutna till skogen, älven och bergen
runtomkring.

Fågelnäste i trätopp sova bland trätoppar
koppla av bland trätopparna
Fågelnästena är byggda med en teknik så att varken träden eller miljön
runtomkring tar skada. Hotellrummen uppe i trädkronorna är byggda av
naturmaterial och innehåller ett sovrum med pentrydel, toa och dusch.

Att bygga en hållbar mötesplats

Grundidén bakom Granö Beckasin har alltid varit att bygga vidare på
de värden som redan finns på plats, de möjligheter och den framtid
som Granö har. Aldrig på bekostnad av naturen – utan i samklang
med den.

Alla känner att både kropp och själ mår bra av att vara utomhus. Och
alla årstider har sin skönhet. Att gå ut en blöt och kall skog i november
när solen knappt ger ledljus är vackert och dramatiskt på sitt sätt.
Därför är nästan alla aktiviteter i och kring Granö Beckasin utomhus.
Från konferenslunchen som tillagas i en skogskoja över öppen eld,
till älgsafarin i juninatten.


Flottfärd i västerbotten
Arbetsgruppen i Granö som var med i Sveriges första tjänstedesigntävling
2008. Att utveckla det som redan finns på platsen är att tänka långsiktigt
och hållbart. En av idéerna blev att låta besökarna uppleva naturen från en
flotte de byggt själva och som långsamt glider nerför älven. Materialet från
flotten återanvänds givetvis.

Bruka, återbruka, tänka långsiktigt och lokalt.

”När vi skulle köpa in ett spel till gästerna
fick vi leta väldigt länge innan vi hittade ekologiskt plocke-pinn.
Det gäller att vara envis”.

Att arbeta hållbart är inte alltid den billigaste eller enklaste vägen att gå.
Men det är rätt väg. Det kan vara en så enkel sak som att köpa in nya
piasavakvastar som inte är av plast utan av återanvänt material.
Sådana kvastar kostar tio gånger så mycket, vilket blev för dyrt.
Lösningen blev att använda de kvastar man redan hade till dess
de är helt slut. Det är alltid mer hållbart att använda det man har
än att köpa nytt.

Eller som när nya personalkläder av återvunnet material skulle köpas
in. De var mycket dyrare än vanliga kläder. Men de visade sig ändå
vara ett bra köp, kläderna har hög kvalitet och har hållit många år.

Av samma anledning arbetar Granö Beckasin helst med lokala
entreprenörer som tar så mycket byggmaterial som möjligt från platsen.
Lokala entreprenörer ger arbetstillfällen till bygden och ger människor
möjlighet att leva på platsen. På köpet undviks långa resor och transporter
av material. Ett exempel är Ekohotellet med sina tolv rum som till större delen
är byggt av företagare på orten. Ekohotellet är byggt i miljövänliga
material och är helt återvinningsbart.

Återvunnet glashus i Granö
Glashuset var begagnat när vi köpte in det. Det hade använts under
kulturhuvudstadsåret i Umeå. Nu fungerar som en uppskattad
konferenslokal året runt. Men är också en lokal för fest, bröllop och varför
inte yoga när vinterstormarna viner utanför fönstret? Återbruk är en
självklarhet, även av byggnader.

Med hållbara smakerRestaurangen samarbetar med traktens jägare, bönder och bärplockare.
Säsongerna styr vad vi serverar. Restaurangen är KRAV-certifierad.

Restaurangen köper först och främst in matråvaror som ekologiska,
kravmärka och lokalproducerade. Menyn följer säsongernas utbud av
frukt- och grönsaker, svampar och bär, älg, ren och röding.

När det vi äter är taget från jorden, skogarna och vattnen utanför vår
dörr, är det vår egen miljö vi påverkar. Därför är det då självklart att
vi tänker försiktigt och långsiktigt när vi bestämmer vad vi ska göra
och inte göra, vilka naturliga resurser vi kan bruka. Om man köper
in varor från andra sidan jordklotet så har man ingen aning om hur
det påverkar människa och miljö där.


Kretslopp är liv. Vi gör allt vi kan för att minska matavfallet från våra
gäster, men lite matrester är ingen fara. Det blir djurfoder eller
komposteras så det åter blir jord.

Vi är bara i början

Det som började som ett projekt att rädda skolan har vuxit till
något mycket större. Granö Beckasin har blivit ett besöksmål som
hela tiden utvecklas utifrån sina egna, äkta förutsättningar. Och
även om det nu gått ganska många år sedan starten, känns det
som vi bara har börjat.

Idag är vi cirka 15 åretruntanställda och många fler som har
arbete under högsäsongerna. Flera medarbetare har kunnat
flytta till Granö tack vare att de fått arbete här. Fler människor
och företag ökar kreativiteten och möjligheterna. Vi ser fram mot
fortsättningen!

Så. Välkommen hit som gäst, entreprenör, idéspruta, medarbetare
eller om du bara vill lyssna till tystnaden en stund.